Информатика 10 (RU) УЧЕБНИК

Салгараева Г.И. и др.

Информатика: Учебник для 10 кл. естеств.-математ. направления общеобразоват. шк. / Г.И. Салгараева, Ж.Б. Базаева, А.С. Маханова. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 240 стр.

Оставьте комментарий: