Информатика 10 (KZ) Оқулық

Г.И. Салғараева Ж.Б. Базаева А.С. Маханова

Информатика. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытының 10-сынып муғалімдеріне арналған оқулық. / Г.И. Салғараева, Ж.Б. Базаева, А.С. Маханова – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 220 бет

Оставьте комментарий: