Учебник

Краеведение

4 класс

9 класс

10 класс

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
А.С. Абселемова А.Ғ.Сембаева Н.Н.Орынбаева Б.И.Алгожаева

Қазақ тілі 4 (KZ) ОҚУЛЫҚ (1 кітап)

Қазақ тілі. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған оқулық / А.С. Абселемова, А.Ғ.Сембаева, Н.Н.Орынбаева, Б.И.Алгожаева – Астана: «Арман-ПВ» баспасы, 2019. – 136 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
А.С. Абселемова А.Ғ.Сембаева Н.Н.Орынбаева Б.И.Алгожаева

Қазақ тілі 4 (KZ) ОҚУЛЫҚ (2 кітап)

Қазақ тілі. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған оқулық / А.С. Абселемова, А.Ғ.Сембаева, Н.Н.Орынбаева, Б.И.Алгожаева – Астана: «Арман-ПВ» баспасы, 2019. – 132 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ж.У. Кобдикова т.б.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған оқулық / Ж.У. Кобдикова ж.б. – Астана: «Арман-ПВ» баспасы, 2019. – 156 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ж.У. Кобдикова и др.

Информационно-коммуникационные технологии 4

Информационно-коммуникационные технологии. Учебник: Учебник для 4 класса общеобразовательной школы/ Ж.У. Кобдикова ж.б. – Астана: издательство «Арман-ПВ», 2019. – 156 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Р. Зайкенова

Абайтану 9 (KZ) Оқулық

Абайтану: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық/ Р. Зайкенова. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 304 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Г.И. Салғараева, ж.б.

Информатика 9 (KZ) Оқулық

Информатика: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық/ Г.И. Салғараева, ж.б. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 150 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Г.И. Салгараева и др.

Информатика 9 (RU) Учебник

Информатика. Учебник: Учебник для 9 класса общеобразовательной школы/ Г.И. Салгараева и др. – Астана: издательство «Арман-ПВ», 2019. – 146 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Т.Н. Ермекова К.А. Бертілеуова Р.А.Абишева

Қазақ тілі 9 (KZ) Оқулық

Қазақ тілі: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық/ Т.Н. Ермекова, ж.б. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 204 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
С.Ч. Тұрсынғалиева

Қазақ әдебиеті 9 (KZ) Оқулық

Қазақ әдебиеті: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық/ С.Ч. Тұрсынғалиева, ж.б. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 296 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
О.К. Андрюшенко и др.

Русский язык 9 (RU) Учебник

Русский язык. Учебник: Учебник для 9 класса общеобразовательной школы/ О.К. Андрюшенко и др. – Астана: издательство «Арман-ПВ», 2019. – 256 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Н.А. Закирова Р.Р.Аширов

Физика 9 (KZ) Оқулық

Физика: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық/ Н.А. Закирова, Р.Р.Аширов – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 268 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Н.А. Закирова Р.Р.Аширов

Физика 9 (RU) Учебник

Физика. Учебник: Учебник для 9 класса общеобразовательной школы/ Н.А. Закирова, Р.Р.Аширов – Астана: издательство «Арман-ПВ», 2019. – 256 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Б.Х. Исмагулова и др.

Русский язык и литература 9 (KZ) Учебник

Русский язык и литература. Учебник: Учебник для 9 класса общеобразовательной школы с каз. языком обучения/ Б.Х. Исмагулова и др. – Астана: издательство «Арман-ПВ», 2019. – 280 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Р. Зайкенова

Абайтану 10 (KZ) Оқулық

Абайтану. Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған оқулық. Р.Зайкенова/–Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 160 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Г.И. Салғараева Ж.Б. Базаева А.С. Маханова

Информатика 10 (KZ) Оқулық

Информатика. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағыттың 10-сынып муғалімдеріне арналған оқулық. / Г.И. Салғараева, Ж.Б. Базаева, А.С. Маханова – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 208 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Г.И. Салғараева Ж.Б. Базаева А.С. Маханова

Информатика 10 (KZ) Оқулық

Информатика. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытының 10-сынып муғалімдеріне арналған оқулық. / Г.И. Салғараева, Ж.Б. Базаева, А.С. Маханова – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 220 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Р.Зайкенова ж.б.

Қазақ әдебиеті 10 (KZ) Оқулық

Қазақ әдебиеті. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағыттың 10-сынып муғалімдеріне арналған оқулық. / Р.Зайкенова ж.б. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 128 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Р.Зайкенова ж.б.

Қазақ әдебиеті 10 (KZ) Оқулық

Қазақ әдебиеті. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағыттың 10-сынып муғалімдеріне арналған оқулық. / Р.Зайкенова ж.б. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 160 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ж.Ж. Капенова М.В. Валова Н.В. Мирошникова

Русский язык 10 (RU) Учебник

Русский язык. Учебник: Учебник для 10 класс естеств.-математ. направления общеобразоват. шк. / Ж.Ж. Капенова, М.В. Валова, Н.В. Мирошникова – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 144 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ж.Ж. Капенова М.В. Валова Н.В. Мирошникова

Русский язык 10 (RU) Учебник

Русский язык. Учебник: Учебник для 10 класс обществ.-гуманит. направления общеобразоват. шк. / Ж.Ж. Капенова, М.В. Валова, Н.В. Мирошникова – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 272 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Б.Х. Исмагулова Ф.Т. Саметова

Русский язык и литература 10 (KZ) Учебник

Русский язык и литература. Учебник: Учебник для 10 класс естеств.-математ. направления общеобразоват. шк. с каз. яз. обучения/ Б.Х. Исмагулова, Ф.Т. Саметова – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 244 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Б.Х. Исмагулова Ф.Т. Саметова

Русский язык и литература 10 (KZ) Учебник

Русский язык и литература. Учебник: Учебник для 10 класс обществ.-гуманит. направления общеобразоват. шк. с каз. яз. обучения/ Б.Х. Исмагулова, Ф.Т. Саметова – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 244 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Н.А. Закирова Р.Р. Аширов

Физика 10 (KZ) Оқулық

Физика. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағыттың 10-сынып муғалімдеріне арналған оқулық. / Н.А. Закирова, Р.Р. Аширов – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 376 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Н.А. Закирова Р.Р. Аширов

Физика 10 (KZ) Оқулық

Физика. Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағыттың 10-сынып муғалімдеріне арналған оқулық. / Н.А. Закирова, Р.Р. Аширов – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 216 бет

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Салгараева Г.И. и др.

Информатика 10 (RU) УЧЕБНИК

Информатика: Учебник для 10 кл. естеств.-математ. направления общеобразоват. шк. / Г.И. Салгараева, Ж.Б. Базаева, А.С. Маханова. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 194 стр.

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Салгараева Г.И. и др.

Информатика 10 (RU) УЧЕБНИК

Информатика: Учебник для 10 кл.обществ.-гуманит. направления общеобразоват. шк. / Г.И. Салгараева, Ж.Б. Базаева, А.С. Маханова. – Астана: «Арман-ПВ», 2019. – 210 стр.

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Закирова Н.А. и др.

Физика 10 (RU) Учебник

Физика. Учеб. для 10 кл. общеобразоват. шк. общественно-гуманитарное направление / Н.А. Закирова, Р.Р. Аширов – Астана: издательство «Арман-ПВ», 2019. – 200 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Закирова Н.А. и др.

Физика 10 (RU) Учебник

Физика. Учеб. для 10 кл. общеобразоват. шк. естественно-математическое направление / Н.А. Закирова, Р.Р. Аширов – Астана: издательство «Арман-ПВ», 2019. – 390 стр

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Т.Н.Ермекова

Қазақ тілі 10 ОГН

Жалпы білім беретін 10-сыныбының қоғамдық-гуманитарлық бағытына арналған оқулық

ЧИТАТЬ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
Т.Н.Ермекова т.б.

Қазақ тілі 10 ЕМН

Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбының жаратылыстану-математикалық бағытына арналған оқулық